FAQ

Найбільш поширені питання у туристів

1) Do you lead Kiev tours if you have only one tourist?

 Чи проводите ви екскурсії Києвом, якщо у вас лише один турист?

Yes, we conduct our walking tours if you are only one tourist. There is no problem for us. The main conditions in order that our Kyiv walking tour happen is your wish to join us :) Just come to our meeting point.

Так, ми проводимо пішохідні екскурсії, якщо ви лише один турист. Це для нас не проблема. Головна умова для того, щоб відбулася наша екскурсія Києвом-- ваше бажання приєднатися до нас :) Просто приходьте на наше місце зустрічі.

2) Do you have city tours when it is very cold and windy or if raining or snowing?

Чи бувають у вас екскурсії коли дуже холодно і вітряно або йде дощ чи сніг?

Yes, we make our tours under any weather conditions. We are not afraid of bad or hot weather, wind, rain or snow and always wait for you on our meeting place :)

Так, ми робимо  наші екскурсії за будь-яких погодних умов. Ми не боїмося поганої або жаркої погоди, вітру, дощу або снігу і завжди чекаємо вас на нашому місці зустрічі:)

3) Do I need to book Kiev city tours?

    Чи потрібно мені бронювати екскурсії Києвом?

Yes, you need to do it. This is prerequisite of our excursions. If you want to join us you need make a reservation of our walking Kyiv tours. This is also better for you because our guide sees your application and will exactly come to the meeting place. 

Так, вам потрібно це робити. Це обов'язкова умова наших екскурсій. Якщо ви хочете приєднатися до нас, вам потрібно забронювати наші пішохідні екскурсії Києвом. Це також краще для вас, тому що наш гід бачить вашу заповнену форму і точно прийде на місце зустрічі. 

4) What sights will I see during your Kiev walking city tours?

   Які місця я побачу під час ваших пішохідних екскурсій Києвом?

The program of our city tours covered the most outstanding monuments of architecture of early 11-12 and 17-19 centuries as well as the monuments to prominent people of Ukrainian history. You will see also some unusual places of Kyiv such as Landscape alley with creative sculptures and imaginative art installations and street murals. All sights which you will see you can see on page Free tours.   

Програма наших екскурсій містом охоплює найбільш видатні пам'ятки архітектури початку 11-12 і 17-19 ст., а також пам'ятники визначним особистостям української історії. Ви також побачите деякі незвичні місця Києва, такі як Пейзажна алея з креативними сульптурами та творчими художніми інсталяціями і вуличні мурали. Всі місця, які ви побачите, ви можете подивитися на сторінці пішохідні екскурсії за "чайові".   

5) What if I'm late for the tour?

 Що робити, якщо я запізнююся на екскурсію?

You needn't worry about it. Our Kiev walking tours starts usually 10-15 minutes later (11:15 and 16:15) because we are waiting for all tourists coming to us. If you cannot come to us on time you can also write  and inform us that you will be late. We will wait for you.  

Вам не потрібно хвилюватися про це. Наші пішохідні екскурсії починаються зазвичай на 10-15 хвилин пізніше (11:15 і 16:15), тому що ми чекаємо всіх туристів, які йдуть до нас. Якщо ви не можете прийти до нас вчасно, ви можете також написати і повідомити нас, що ви запізнитеся. Ми почекаємо вас.  

6) What if I need to leave you before the end of the tour?

 Що робити, якщо мені потрібно піти до закінчення екскурсії?

Don't worry about it. We understand that you will have urgent matters. Just please say us about it in order that we don't think you lost or something else.

Не хвилюйтеся про це. Ми розуміємо, що у вас можуть бути важливі/невідкладні справи. Просо скажіть нам про це, щоб ми не думали, що ви загубилися або щось інше.

7) What if I don't see or cannot find a guide at meeting point?

   Що робити, якщо я не бачу або не можу знайти гіда на місці зустрічі?

Our guide comes to meeting place in time or 5-10 minutes before the start time of tours. If you booked it and filled application form in our website the guide will exactly come to meeting place. But if you don't see a boy with a yellow and blue cap "UKRAINE" and flag labeled "Kyiv Walks with Taras" write us on Telegram, Viber (+38098 761 56 26), email (walking.tours.ukraine@gmail.com), using form in our Page "Contacts" or page in Facebook @freetourskyiv.

Наш гід приходить на місце зустрічі вчасно або за 5-10 хвилин до початку екскурсій. Якщо ви її забронювали і заповнили реєстраційну форму на нашому сайті гід обов'язково прийде на місце зустрічі. Але якщо ви не бачите хлопця з синьо-жовтою кепкою "УКРАЇНА (англ. мовою)" і прапором з написом "Пішохідні прогулянки Києвом з Тарасом (англ. мовою)" напишіть нам у вайбер або телеграм (+38098 761 56 26), на електронну пошту (walking.tours.ukraine@gmail.com), використовуючи форму "Контакти" або сторінку у фейсбуці @freetourskyiv.

8) Do you make other city walking tours?

 Чи проводите ви пішохідні екскурсії іншими містами?

Yes, we can organize individual walking tour to Vinnitsa (one of the oldest cities in Ukraine founded in 14th century, located in about 300 kilometres from Kyiv) on weekend. In 2020 we also planed to organize tours to dendrological handmade park "Sofiivka" in Uman' (Cherkasy region), old park "Oleksandriya" in Bila Tserkva (Kyiv region), Lavra hills tours and other ones. But objective reasons (coronavirus pandemy in the world) didn't give opportunity to do it.

Так, ми можемо організувати індивідуальну пішохідну екскурсію Вінницею (одне з найдавніших міст в Україні, засноване у 14 ст., розташоване приблизно за 300 км від Києва) на вихідні. У 2020 р. ми також планували організовувати тури до рукотворного дендрологічного парку "Софіївка" в Умані (Черкащина), старовинного парку "Олександрія" у Білій Церкві (Київщина), екскурсію Печерськими пагорбами у Києві та інші. Однак об'єктивні причини (пандемія коронавірусу в Україні та світі) не дали змогу нам зробити це.

9) What is average sum of tips?

 Яка середня сума "чайових"?

We have many tourists from diffrent contries of the world and continents. They give us diffrent sums of tips as they want to support our project. Many of them give us about 400-500 UAH. But we don't set any standarts or limits and any tip will be appreciated, it can be less or more thіs sum. Tips depend on your personal wish to support us and have no restricts. So you can leave any sum of dotation you want. Your tips the best way to thank our guide. 

У нас багато туристів з різних країн і регіонів світу. Вони дають нам різні суми "чайових"-- стільки, скільки вони хочуть, щоб підтримати наш проєкт. Багато з них дають нам приблизно 400-500 грн. Але у нас нема будь-яких стандартів чи обмежень і будь-ка сума вітається, вона може бути більшою або меншою цієї. "Чайові" залежать від вашого особистого бажання підтримати нас і не мають ніяких обмежень. Тому ви можете лишити будь-яку суму дотацій, яку ви хочете. Ваші "чайові" найкращий спосіб подяувати нашому гідові.